allerallereerste.nl

Terms and conditions

Snijders                                                                                                                                                             Logo

 

Algemene Voorwaarden AllerAllerEerste

                                               

Uitleg over de veilingen vind je op de website.

                                                       

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ontstaan via onze websites.

 

 1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Aanbieder met Bieder schriftelijk zijn overeengekomen en beide partijen deze afwijking schriftelijk hebben bevestigd.

 

Artikel 2. Definities

 

 1. Website: website met veilingsfunctie (www.allerallereerste.nl).

 

 1. Beheerder: beheerder van de website met veilingfunctie.
                                                                         
 2. Particuliereconsument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Zakelijke consument: een rechtspersoon.

 

 1. Jij/je of Bieder: jij, nadat jij je als consument hebt geregistreerd op de veilingsite en met je gebruikersaccount kunt bieden op een veiling op onze veilingsite(s).

 

 1. Aanbieder: de leverancier van het arrangement of dienst dat via de veilingsite wordt aangeboden en geleverd, daarbij gebruikmakend van de diensten van Beheerder.

 

 1. Voucher: het verkochte recht om bij Aanbieder een dienst af te nemen. Door de voucher te gebruiken of door al een reservering te maken, ga je een overeenkomst aan met Aanbieder.

 

 1. Gegevens:
  Mr M B.V.
  Hinthamereinde 49c
  5211PM ‘s-Hertogenbosch
                                                                                     
  Telefonisch:
  Ma-Vrij: 09:00 - 18:00
  Za:10:00 - 17:00
  Zo:10:00 - 17:00
  E-mailadres: meedoen@allerallereerste.nl
  Kvk-nummer: 65475410
  Btw-identificatienummer: NL0046027810

 

 

 

 

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden

 

 1. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je een gebruikersaccount aanmaken voor de website. Vermeld daarbij je correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens.

 

 1. We vertrouwen er op dat de gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van je gebruikersaccount juist zijn. Als die volgens jou onjuist zijn, dan vragen we je dat te bewijzen.

 

 1. Met je inloggegevens kun je inloggen in je gebruikersaccount.

 

 1. Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je gebruikersaccount en de biedingen en aankopen die vanaf je gebruikersaccount worden gedaan. Houd deze dus geheim en deel deze niet met anderen. Met een winnend bod op een veiling vanaf jouw gebruikersaccount wordt een definitieve veilingovereenkomst gesloten en dat betekent dat jij als houder van dat gebruikersaccount verplicht bent om het geboden bedrag op de gewonnen veiling te voldoen. Ook wanneer een ander vanaf jouw gebruikersaccount een veiling heeft gewonnen.
 2. Een gebruikersaccount is persoonlijk. Je telefoon of tablet met een ander delen terwijl je ingelogd bent op onze veilingsite, bijvoorbeeld via de app, kan ook betekenen dat een ander een veiling wint die jij als houder van het gebruikersaccount verplicht bent te betalen.

 

 1. Bied niet als je het bedrag niet direct kan voldoen. AllerAllereerst wil de deelnemende ondernemers direct kunnen uitbetalen zodra de veiling is gesloten. 

                                                       

Artikel 4. Transparantie veilingen en privacy

 

 1. Het veilingsproces is zo transparant mogelijk. Bied je mee, dan wordt jouw naam getoond bij die veiling. Dat betekent ook dat iedereen kan zien wie meebiedt op een veiling.
 2. Manipulatie van biedingen of prijzen op onze veilingsite, ander misbruik of fraude, wordt door ons actief opgespoord. Zodra wij misbruik vermoeden of constateren, ondernemen we daarop actie. Zodat jij altijd veilig mee kan blijven doen aan onze veilingen. Vermoed je misbruik door een ander, dan kun je ons dat laten weten via boven genoemde contactgevens.

 

 1. Je persoonsgegevens blijven bij ons en delen we niet met willekeurige derden zonder jouw toestemming. Wel kan het zo zijn dat we gegevens delen om de overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld met de bezorgdienst, of een leverancier, als je bijvoorbeeld een reservering maakt.

 

 1. We gebruiken je emailadres om je te laten weten of je hebt gewonnen, of bijvoorbeeld bent overboden.

 

 1. Je kan je gegevens en instellingen aanpassen via je gebruikersaccount.
 2. Heb je vragen over ons privacybeleid? Check dan onze privacyverklaring op de veilingsite of stuur een bericht naar meedoen@allerallereerste.nl.


Artikel 5. Veilingaanbod

 1. Win je een veiling, dan ga je een overeenkomst aan met Aanbieder. Wij brengen je in contact met Aanbieder.

 

 1. Wij selecteren onze aanbieders zorgvuldig, maar Aanbieder zorgt voor de uitvoering. Wij zijn voor de correcte nakoming door Aanbieder niet direct aansprakelijk. We doen er wel alles aan om er voor te zorgen dat Aanbieder zijn verplichtingen naar jou nakomt. Eventuele klachten over een aanbieder horen we dan ook graag. We proberen deze klachten zo goed mogelijk op te lossen en we kunnen daarin opnieuw bemiddelen tussen jou en Aanbieder. Je kunt op ons rekenen, maar je kunt ons daar niet toe verplichten. We zijn niet verplicht om een vergoeding of restitutie aan je te betalen, alleen Aanbieder is daartoe gehouden.

 

 1. Ons aanbod op de veilingsite bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, arrangementen of diensten. Eventuele evidente vergissingen of fouten in omschrijving van het aanbod en/of in de getoonde afbeeldingen, zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheiden. Indien er sprake is van beschikbaarheid, proberen wij een zo up to date als mogelijke voorstelling te geven, echter zijn wij daarvan wel afhankelijk van Aanbieder.

 

 1. Ons aanbod op de veilingsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het winnen van een veiling door een winnend bod, waaronder bijkomende kosten (zoals administratiekosten) en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. Aanbod met een vaste prijs valt hier ook onder.

 

 1. Indien wij producten en diensten aanbieden tegen een vaste prijs of als extra toevoeging, dan gelden deze voorwaarden één op één. (zgn. direct buy, of cross sell).

 

 1. De overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand op het moment dat blijkt dat jij na afloop van de veiling het hoogste bod hebt geplaatst. Dit is onherroepelijk. Indien er sprake is van een aanbod tegen vaste prijs, zoals in het vorige lid is bedoeld, komt de overeenkomst tot stand na aanvaarding van ons aanbod.
 2. De overeenkomst wordt bevestigd per email.
 3. De geldigheidsduur waarbinnen je van een arrangement gebruik kunt maken, staat op de veilingpagina vermeld.

 

 1. Prijzen staan niet vast, maar variëren als gevolg van het veilingproces. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het winnende bod. Na het winnen van een veiling kan een zogenaamde ‘upgrade’ of ‘crosssell’ worden aangeboden. Je accepteert de upgrade/crosssell voor het kiezen van een betaalmethode. Op dat moment maakt de upgrade/crosssell deel uit van de veilingovereenkomst. Een upgrade kan na het kiezen van een betaalmethode niet meer ongedaan gemaakt worden, behalve indien er sprake is van de mogelijkheid tot herroepen. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6. Annuleren, bedenktermijn, herroepingsrecht

 

 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten waarin een bepaalde datum en of tijd is overeengekomen.
 2. Je ontvangt alle betaalde bedragen, inclusief eventuele veilingkosten en leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

                       

Artikel 7. Betaling

 

 1. Tenzij anders vermeld bij het aanbod, betaal je na het winnen van de veiling voor alle overeenkomsten die via de veilingsite tot stand komen. Dit geldt voor alle producten, diensten en arrangementen via de website. Je betaalt aan ons.
   
 2. Via jouw gebruikersaccount kun je de gewonnen veiling betalen. We sturen je ook nog een e-mail met daarin de details en mogelijkheden van betalen. Wanneer er kosten voor gebruik van bepaalde betaalmethoden worden gerekend, staan deze bij de betaalmethoden vermeld. De kosten kun je ook vooraf op de veilingsite terug vinden.
 3. Je moet een gewonnen veiling binnen vijf (5) dagen betalen, dit is een fatale betalingstermijn.
 4. Betaal je niet binnen de termijn van vijf (5) dagen, dan ben je van rechtswege in verzuim. Via e-mail zullen we je nogmaals verzoeken om te betalen. Je hebt dan nogmaals een termijn van 14 dagen.
 5. Blijft betaling uit, dan dragen we de vordering over naar een incassobureau en ben je, nadat je door ons bent gewezen op de te late betaling, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn we gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 6. Zo lang je een openstaande betalingsverplichting bij ons hebt, kun je (tijdelijk) niet meer meebieden. Na betaling van de openstaande vorderingen kan je weer meebieden op de Veilingsite(s).

                                                           

 

Artikel 8. Uitvoering

                                               
Producten (en bijbehorende diensten)

 

 1. Zodra de veiling is afgerond of de aankoop bij ons binnen is, sturen wij de producten met inachtneming van dit artikel gestelde en de betaalvoorwaarden (artikel 6) zo spoedig mogelijk toe.
 2. Wij zijn gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Denk daarbij aan vervoersbedrijven.
 3. Levertermijnen kunnen per deal verschillen. De termijn wordt duidelijk per deal of op de veilingsite weergegeven. Ook speelt hierbij de Corona pandermie een belangrijke rol. De levertermijn hangt af van de geldende ristricties.
   
 4. Als wij de producten niet binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren, stelt wij je daarvan op de hoogte.

                                                           

Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de veilingsite

 

 1. Wij hanteren enkele spelregels. Houd je je hier niet aan, kunnen wij je onmiddellijk een waarschuwing sturen, het veilingproces beëindigen, dan wel de toegang tot onze veilingsite ontzeggen, wanneer je:

 

 1. je niet houdt aan de ons gestelde veilingregels en voorwaarden;
 2. het onmogelijk maakt je gegevens bij registratie van je gebruikersaccount te controleren. Het is voor ons onmogelijk om alle gegevens van consumenten die zich op onze veilingsite aanmelden te controleren. Het is je eigen verantwoordelijkheid om voor de juistheid en volledigheid van jouw gegevens te zorgen en je bent dan ook aansprakelijk voor schade die wij lijden en kosten die worden gemaakt als gevolg van aan jou toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens;
 • meerdere keren te laat of niet hebt betaald en dus in verzuim bent geweest ten aanzien van betalingen aan ons;
 1. onrechtmatig het imago van ons of onze veilingsite(s) en diensten schendt;e) een aanstootgevende, in strijd met de wet, misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden;
 2. onder onjuiste naam een gebruikersaccount hebt aangemaakt of gewijzigd;
 3. medewerkers van Allerallereerste hebt bedreigd en/of beledigd.

 

Artikel 9. Klachten en Garantie

 

 1. Wij doen ons best het bieden duidelijk mogelijk te maken. Heb je toch een klacht over onze diensten, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij proberen altijd zo snel mogelijk contact met je op te nemen. Klik hier voor de mogelijkheden om contact op te nemen. Wij zullen je klacht binnen 14 dagen proberen op te lossen. Is je klacht te ingewikkeld? Wanneer het ons niet lukt binnen deze termijn, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.
 2. Wij vinden de kwaliteit van de inhoud van de arrangementen van onze aanbieders belangrijk. Heb je toch een klacht over de inhoud van een arrangement? Wij adviseren je eerst contact op te nemen met de aanbieder, deze zal proberen om met jou tot een oplossing te komen. Kom je met de aanbieder niet tot een oplossing? Wij gaan dan proberen te helpen.

 

 1. Wij streven ernaar dat je een product/ervaring koopt dat voldoet aan de normale verwachtingen. Dit is de wettelijke garantie.

 

Artikel 10. Handelsnaam

AllerAllerEerste is geregistreerd als handelsnaam van Mr. M. B.V. met Kvk-nummer: 65475410.

Artikel. 11. Intentie

We streven naar een eerlijke veiling om ervoor te zorgen dat de MKB’ers wat extra aandacht krijgen en hun buffer aan kunnen vullen om het herstel na de Corona crisis te bevorderen. Mocht je op of aanmerkingen hebben, of ideeën om effectiever ons doel te bereiken? Neem dat aub contact met ons op.

 

Met dank aan: